آریا 500
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • نامحدود بقیه موارد
آریا 1000
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • نامحدود بقیه موارد
آریا 2000
 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • نامحدود بقیه موارد
آریا 5000
 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • نامحدود بقیه موارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای نرم افزاری ژوپین محفوظ می باشد